Ascendentas Asc

Tai kylantis zodiako ženklas virš horizonto gimimo momentu. Ascendentas nusako asmenybės tipą, individualybę, parodo kaip kiti priima mus, kokį pirmą įspūdį sudarome. Taip pat lemia išvaizdą.

Asmeninis horoskopas

Dar vadinamas Nataliniu arba Gimimo horoskopu. Jis sudaromas pagal tikslią gimimo datą, laiką ir gimimo vietą. Jeigu gimimo laikas nežinomas, sudaryti horoskopo neįmanoma – tuomet sudaroma kosmograma, kurioje nėra horoskopo būstų.

Aspektai

Tarp planetų susidarantys kampai vadinami aspektais. Išskiriami mažoriniai – 0, 60, 90, 120, 180 ir minoriniai – 30, 45, 135, 150 aspektai. Svarbesni yra mažoriniai aspektai. Vieni aspektai yra harmoningi (30, 60, 120), kiti įtempti (45, 90, 135, 180), dar kitų (0, 150) įtaka priklauso nuo planetų, sudarančių aspektą. Taip pat naudojami kūrybiniai (36, 72, 108, 144) bei karminiai (20, 40, 80, 100) aspektai. Aspektai gali būti artėjantys ir tolstantys – visose prognozavimo technikose bei asmeniniame horoskope svarbesni yra artėjantys aspektai. Daugiau apie aspektus pateiksiu atskirose temose, kurias rasite Besidomintiems astrologija skiltyje.

Aspektų konfigūracijos

Jeigu planetos sudarydamos vienos su kitais aspektus, susijungia į uždaras konfigūracijas, tai turi ryškią įtaką žmogaus gyvenime. Gali būti įvairios konfigūracijos – pačios ryškiausios ir dažniausiai nagrinėjamos – Tau kvadratas, Didysis kryžius, Likimo pirštas, Vežimas, Sekira, Bisekstilis ir t.t. Daugiau apie konfigūracijas pateiksiu atskirose temose, kurias rasite Besidomintiems astrologija skiltyje.

Chorarinė astrologija

Ši metodika dažniausiai naudojama daiktų (pamestų, pavogtų ir pan.) paieškai. Svarbiausia užfiksuoti laiką, kada buvo užduotas klausimas ir tam momentui sudaryti chorarą. Priklausomai nuo to, ko klausiama, naudojami atitinkami būstai, jų valdovai ir kiti faktoriai. Vertinama jų padėtis, aspektai ir t.t.

Descendentas Dsc

Taip žymimas VII būstas, kuris parodo santuoką, partnerystę, bendradarbiavimo galimybes.

Direkcijos

Tai simbolinis prognozavimo metodas, kuriam naudojamas visų natalinių planetų ir kitų nagrinėjamų taškų perkėlimas į priekį atstumu 1 laipsnis = 1 metai. Direkcijos parodo esminius žmogaus gyvenimo įvykius, jos nerodo mažų įvykių, kaip tranzitai. Nagrinėjami aspektai į natalinius taškus – planetas, namų kuspidus.

Elektyvinė astrologija

Šis metodas naudojamas parenkant tinkamą momentą tam tikram veiksmui atlikti – operacijai, kelionei, pirkimui ir t.t. Nagrinėjami tik artėjantys aspektai einamuoju momentu ir ieškoma palankių horoskopo būstų bei planetų padėčių konkrečiam nagrinėjamam atvejui.

Horoskopo būstai – Astrologiniai namai

Tai dangaus skliauto sektorius, sudalintas į 12 dalių, priklausomai nuo Ascendento Asc padėties, ir nusakantis, kurias gyvenimo sferas veikia planetų išsidėstymas. Zodiako ženklai priskiriami kolektyviniam faktoriui, o namai – individualiajam. Planetų išsidėstymas Astrologiniuose namuose lemia likimą bei individualią įvykių eigą. Daugiau apie būstus pateiksiu atskirose temose, kurias rasite Besidomintiems astrologija skiltyje.

IC

Taip žymima IV horoskopo būstas, kuris parodo namus, šeimą, nekilnojamą turtą.

„Įjungtas“ ženklas

Jeigu zodiako ženkle nėra nei vieno horoskopo būsto (namo) kuspido, toks ženklas vadinamas „įjungtu“. Kai planeta yra „įjungtame“ ženkle, ji taip pat vadinama „įjungta“ ir dažniausiai vaikystėje, jaunystėje pasireiškia tam tikri apribojimai, susiję su planetos valdoma sritimi, o suaugus, planeta pradeda reikštis atvirai.

Kampiniai būstai (namai)

Tai patys svarbiausi būstai horoscope bei prognostikoje. Tai I būstas – Asc, IV būstas – IC, VII būstas – Dsc ir X būstas – MC.

Karališki laipsniai

Yra septyni laipsniai, kurie vadinami karališkais – tai Avino 18, Dvynių 9, Liūto 7, Mergelės 25, Skorpiono 13, Ožiaragio 11 ir Vandenio 30. Jeigu planeta patenka į karališką laipsnį, jos statusas sustiprėja, panaikinama įtemptų aspektų įtaka.

Kylanti planeta

Tai planeta, kuri yra pirmajame horoskopo ar Soliaro (prognostinio horoskopo) būste. Ji pirmoji pakils virš horizonto, t.y. pirmoji kirs Asc liniją.

Kosmograma – astropsichologinis portretas

Jeigu gimimo laikas nežinomas tiksliai, sudaroma kosmograma – ji skiriasi nuo horoskopo tuo, jog joje nenagrinėjami horoskopo būstai (namai), kurių padėtis nusakoma tik žinant tikslų gimimo laiką.

Kritiniai laipsniai

Kiekviename zodiako ženkle yra du arba trys kritiniai laipsniai, apie kuriuos plačiau pateiksiu atskirose temose, kurias rasite Besidomintiems astrologija skiltyje.

Krentantys būstai (namai)

Taip vadinami III, VI, IX ir XII būstai, kurie eina prieš svarbiausius – kampinius būstus prieš I (Asc), IC (IV), VII (Dsc) ir X (MC).

Kuspidas

Taip vadinama horoskopo būsto pradžios linija. Ji yra svarbiausia horoskope.

Kvadrantai

Išskiriami keturi horoskopo kvadrantai: I apima 1 – 3 būstus; II apima 4 – 6 būstus; III apima 7 – 9 būstus; IV apima 10 – 12 būstus. Pagal tai, kuris kvadrantas vyrauja (jame yra planetų sankaupa), galima spręsti apie žmogaus poziciją sociume.

MC

Taip žymimas X horoskopo būstas, kuris nusako karjerą ir visuomeninę padėtį.

Mėnulio mazgai – kylantis ir krentantis

Kylantis ir krintantis mėnulio mazgai dar vadinami šiauriniu ir pietiniu arba drakono galva ir uodega. Jie visada yra vienas priešais kitą horoskope. Svarbesnis yra Kylantis mėnulio mazgas – pagal jį galima nusakyti karmines žmogaus užduotis, jo paskirtį šiame gyvenime ir kt.

Orbisas

Taip vadinama leidžiama paklaida iki tikslaus aspekto – kampo tarp planetų – susidarymo. Orbiso dydis kinta priklausomai nuo planetos (saulės ir mėnulio orbisai didžiausi) ir nuo horoskopo – skirtingi orbisai naudojami asmeniniame ir prognostiniame horoskope. Pastarajame orbisai daug mažesni nei asmeniniame horoskope. Daugiau apie orbisus pateiksiu atskirose temose, kurias rasite Besidomintiems astrologija skiltyje.

Planeta „šachtoje“

Taip vadinama planeta, kur neturi nei vieno mažorinio (0, 60, 90, 120, 180) aspekto.

Progresijos

Tai simbolinis prognozavimo metodas, kuriam naudojamas visų natalinių planetų ir kitų nagrinėjamų taškų perkėlimas į priekį atstumu 1 diena = 1 metai. Tai taip vadinamos lėtosios progresijos ir parodo esminius žmogaus gyvenimo vidinio pokyčius bei įvykius, kurie liečia emocijas.

Rektifikacija

Taip vadinamas gimimo laiko patikslinimas pagal svarbiausių įvykių žmogaus gyvenime datas. Šie įvykiai turi būti užfiksuoti dokumentuose. Tai gali būti vestuvės, vaiko gimimas, artimo žmogaus mirtis, darbo pirmoje darbovietėje pradžios data, pirmo būsto įsigijimo data ir pan.

Retrogradinė planeta

Visos planetos juda aplink saulę, tačiau horoskopas sudaromas taip, jog centre yra pozicionuojama žemė ir visos planetos išdėstomos jos taško atžvilgiu. Tai lemia, kad kai kurių planetų eigos kryptis pasikeičia į atbulinę. Tokia planeta vadinama retrogradine ir žymima su R raide šalia planetos simbolio.

Savybės: kardinalinės, fiksuotos, mutabelinės

Zodiako ženklai skirstomi į kardinalinius (Avinas, Vėžys, Svarstyklės, Ožiaragis), fiksuotus (Jautis, Liūtas, Skorpionas, Vandenis) ir mutabelinius (Dvyniai, Mergelė, Šaulys, Žuvys). Pagal tai, kurio tipo ženkluose yra planetų sankaupa, galima nustatyti, kuri savybė vyrauja horoskope: kardinalinės savybės – iniciatyva, aktyvumas, ambicingumas, entuziazmas, nepriklausomybė, greitas mąstymas; fiksuotos – ryžtingumas, sugebėjimas koncentruotis ties esminiais dalykais, stabilumas, aštrus protas; mutabelinės – įvairiapusiškumas, prisitaikymas, subtilumas, atjautimas, supratingumas, intuityvumas, lankstumas.

Silpna planetos padėtis

Jeigu planeta yra priešingame ženkle, nei valdo, pvz. Saturnas Vėžyje, Marsas Svarstyklėse ir t.t., ji vadinama išvyta arba tremtyje ir tai yra silpna planetos padėtis – planeta perima ženklo savybes. Jeigu planeta yra priešingame ženkle nei egzaltuoja (žr. stipri planetos padėtis), ji vadinama puolusia arba kritusia. Šiuo atveju planetos saviraiška yra apsunkinta.

Sinastrija (suderinamumas)

Suderinamumo horoskopas sudaromas sudedant du horoskopus į vieną bei nustatant sąryšį tarp jų. Taip galima nustatyti suderinamumą ne tik tarp vyro ir moters, bet ir tarp bendradarbių, draugų, vaiko ir tėvų, ir pan.

Sintetinis ženklas – psichotipas

Nustatomas pagal horoskope vyraujančią stichiją (ugnis, žemė, oras, vanduo) ir savybes (kardinalinės, fiksuotos, mutabelinės) bei parodo mūsų siekiamybę, kokiais mes norime būti.Tai mūsų psichotipas.

Sferos

Horoskopą galima sudalinti į viršutinę – apatinę (pagal Asc – Dsc ašį) bei rytinę – vakarinę sferas (pagal IC – MC ašį). Pagal tai, kuri sfera vyrauja (joje yra planetų sankaupa), galima spręsti apie žmogaus poziciją sociume.

Soliaras – individuali prognozė metams

Tai simbolinis prognozavimo metodas. Soliaras sudaromas nuo gimimo dienos iki sekančios gimimo dienos – tai taip vadinamas Saulės sugrįžimas. Vertinama Soliaro namų padėtis natalinių namų atžvilgiu, soliarinių planetų padėtis bei jų aspektai su natalinėmis planetomis. Ši metodika naudojama prognozuojant vienerių metų įvykius.

Stichijos

Zodiako ženklai priklauso tam tikrai stichijai – ugnies, žemės, oro ir vandens. Priklausomai nuo to, kurios stichijos ženkluose yra daugiausiai planetų, galima spręsti apie vyraujančią stichiją žmogaus horoskope.

Stipri planetos padėtis

Jeigu planeta yra savo valdomame name, kaip pvz. Marsas Avine, Venera Jautyje, Mėnulis Vėžyje ir t.t., jos savybės pasireiškia stipriai ir daugiausiai iš teigiamos pusės. Kiekviena planeta tam tikrame zodiako ženkle egzaltuoja – tai pati stipriausia planetos padėtis – čia ji save išreiškia labiausiai harmoningai.

Steliumas

Trijų ir daugiau planetų susijungimas vadinamas Steliumu.

Tarpiniai būstai (namai)

Taip vadinami būstai, išsidėstę tarp kampinių ir krentančių namų. Tai II, V, VIII ir XI būstai.

Tranzitai

Planetos gimimo metu užima natalinę padėtį, o planetos duotuoju realiu momentu vadinamos tranzitine planetų padėtimi. Vertinami aspektai, kurie susidaro tarp tranzitinių ir natalinių planetų duotuoju momentu. Tikslus tranzitinis aspektas yra tada, kai orbisas iki 1 laipsnio. Naudojant tranzitus galima numatyti kasdienius trumpalaikius bei ilgalaikius įvykius žmogaus gyvenime.

Zodiako ženklas

Astrologinis zodiako ženklas priklauso nuo Saulės padėties ir apibendrina žmonių, kurie yra gimę panašiu laiku, charakterį, nusako jiems bendrai būdingas savybes. Tuo tarpu individualiam žmogui būdingas savybes lemia unikalus visų 10-ties planetų išsidėstymas gimimo momentu.

Zodiako ženklo valdovas

Kiekvienas zodiako ženklas turi savo valdovą: Avino valdovas Marsas, Jaučio – Venera, Dvynių – Merkurijus ir t.t. Ženklo valdovai naudojami nagrinėjant horoskopo būstus – būsto kuspidas patenka į tam tikrą ženklą, pagal tai nustatomas šio būsto valdovas ir vertinant jo stiprumą, jo aspektus bei padėtį tam tikrame horoskopo būste, galima nusakyti tam tikros gyvenimo srities pasireiškimą.